Брой 50 (1562), 13-03-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

120 ГОДИНИ АРБИТРАЖНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА БТПП

АС при БТПП в условия на икономически предизвикателства и промени

Колегия на Арбитражния съд при БТПП, 2008 г.

 

Арбитражният съд при БТПП е не само първият арбитражен съд, но чрез своите арбитри и ръководство е осъществявал на базата на приемствeността по отношение на добрите практики в правораздаването неговата адаптация към промените и предизвикателствата.

Основен фактор за успешното развитие на институцията е политическата визия на ръководството й през различните периоди от нейното съществуване.

В периода на бурни промени в края на 80-те и началото на 90-те години на 20 век съответните ръководства се ориентираха към успешната формула на запазване и съхраняване на традицията и натрупания опит, и в същото време – осъвременяване и усъвършенстване на дейността.

Ръководството на АС в лицето на проф. Живко Сталев беше в основата на демократизация на арбитража и инициатор за създаване на други арбитражни институции.

Успешната политика през годините дава своите плодове: с лекота беше преодолян кризисният период на прехода от дирижирано към пазарно стопанство; АС при БТПП запази ролята си на водеща арбитражна институция, открояваща се сред всички останали, независимо от значителната конкуренция, появила се след 1993 година и увеличаваща се непрестанно; броят на разглежданите дела и значимостта на разрешаваните спорове нарасна значително.

Въпреки трудностите, през които премина икономиката на страната, Българската търговско-промишлена палата неотстъпно прави възможното, за да поддържа на разположение на българските и чуждестранни стопански субекти един съвременен арбитражен съд. Благодарение на стълбове на правната мисъл главно от научните среди от Юридическия факултет на Софийския университет и изключителния принос на проф. Живко Сталев, правната уредба също следваше световните постижения в тази област. Илюстрация за това е възприемането на уредбата на Модела – Закон на комисията на ООН за международния търговски арбитраж в нашия Закон за Международния търговски арбитраж още през 1988 г., почти две десетилетия преди това да направи например страна с безспорни международно-признати постижения в областта на арбитража като Австрия.

В същото време ръководствата на АС при БТПП осъзнават значението на работата със следващите поколения – в течение на повече от 12 години ежегодно се провеждат обучения на завършващи студенти и млади юристи по въпросите на арбитража. Тази страна от дейността също дава своите плодове – ежедневно пред арбитража се явяват като представители на страните млади юристи, преминали предлаганото от институцията обучение.

И сега традицията за изпреварващо предоставяне на разположение на фирмите на водещите постижения в областта на разрешаване на търговските спорове се спазва, както това стана с уреждането на помирението, медиацията, електронния арбитраж и други съвременни методи за разрешаване на гражданско-правни и търговски спорове. Макар и много бавно, те без съмнение ще навлязат в практиката на фирмите чрез съответните клаузи в договора. Несъмнено и в бъдеще арбитражната клауза, предвиждаща „споровете по договора да се разглеждат от арбитраж в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата”, ще бъде фактор, който ще респектира фирмите да избягват нарушаването на техните задължения.

Ако все пак обстоятелства в икономическата среда ги принудят да не спазят задълженията си, АС при БТПП ще продължава да бъде надеждна гаранция за максимално бързо и близко до нуждите на деловите среди средство за разрешаване на спорове между страните по договорите. Толкова по-важно е това сега, когато България вече е част от демократичното европейско семейство, като пълноправен член на Европейския съюз.

-----------------------------------
Честването 65 години от  създаването  на Арбитражния съд при БТПП и 120 години арбитражна дейност в системата на БТПП ще се състои на 19.04.2018 г./четвъртък/  от 10.00 часа в  СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН,  зала „Средец“, пл. „Света Неделя“  № 5 , гр. София. За регистрация и допълнителна информация: E-mail: acourt@bcci.bg , тeл.:  /02/ 81 17 560;  546; 558; 561; 559

Приложение:

Програма

Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подпомага бизнеса да се справи с прилагането на новия Регламент за защита на личните данни
Предоставя комплексни пакетни услуги по привеждането на информационните системи на предприятията в съответствие с Регламента Още
Представители на бизнеса от Кралство Камбоджа посетиха Палатата
Интерес към българска селскостопанска техника и оборудване за преработвателната и хранителната промишленост, строителни материали Още
„Еразъм за млади предприемачи” се разширява с нови дестинации – САЩ, Израел и Сингапур
Програмата цели обмен на знания и опит, по-добра свързаност на бизнеса в Европа Още
120 ГОДИНИ АРБИТРАЖНА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА БТПП
АС при БТПП в условия на икономически предизвикателства и промени
На 19 април тържествено ще отбележим юбилея на АС при БТПП Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Дискусионен форум „Стъпки за навлизане на румънския пазар на потребителски стоки“
27 март от 10 до 14 часа в хотел "Интер експо", София Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
Това се отнася и за годишната декларация за облагане с корпоративни данъци за 2017 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Качество на храните: ЕК предприема допълнителни действия
Открива Център за знания за измамите с храни и качеството на храните Още
Нова инициатива за подобряване на административния капацитет при управлението на проекти, финансирани от европейски фондове
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Представяне на книгата на проф. Диана Гергова „Племето гети и златните съкровища. Светът на древните Българи тракийци“
14 март в БТПП Още