Брой 103 (108), 30-05-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България

Бизнесът ще бъде облекчен при реализирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност”


Кабинетът одобри проектите на споразумения за изменение и допълнение на Рамковото споразумение и на Финансовото споразумение между българското правителство и Европейския инвестиционен фонд относно изпълнението на инициативата JEREMIE в България.

Измененията отразяват промени в Оперативна програма „Конкурентоспособност”, с които се въвежда нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска. За целта са осигурени 150 млн. евро. Те са предназначени за съфинансиране на нови банкови кредити от страна на Холдинговия фонд по JEREMIE чрез предоставяне на безлихвени заеми за приблизително половината от размера на одобрените заеми за малки и средни предприятия.

Очаква се намалението на общия лихвен процент, начисляван върху кредит за предприятие, в резултат на прилагането на инструмента да стимулира фирмите да изпълняват инвестиционните си намерения. Една от основните причини за прекратяване на договори по ОП „Конкурентоспособност” досега беше затрудненият достъп до мостово финансиране. Увеличението на капитала на Холдинговия фонд и въвеждането на новия финансов инструмент ще позволят тази слабост да бъде отстранена.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в Общо събрание на Международната организация на работодателите
Организацията прие стратегическите си приоритети в трудовата и социалната политика Още
Покана за участие в Българо-виетнамски бизнес форум
Форумът ще се проведе паралелно със сесията на Междуправителствената българо-виетнамска смесена комисия Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Търговско-промишлена палата - Благоевград отбеляза 20 години от основаването си
Честването се състоя вчера, 29 май, в Червената зала на Американския университет, Благоевград Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Бизнесът ще бъде облекчен при реализирането на проекти по ОП „Конкурентоспособност”
Въвежда се нов финансов инструмент в подкрепа на бизнеса – предоставяне на финансиране чрез поделяне на риска Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Цените са се увеличили с 5% за една година
Индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 1.1% през април Още
Износът на вино нараства с 8 на сто през 2011 г.
Най-много вино сме изнесли за Русия Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Индексът за развитие на пазарите на дребно показва къде в Европа условията за потребителите са най-добри
Доклад на ЕС предоставя данни и сигнали относно развитието на единния пазар за потребителите Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Оферти от Enterprise Europe Network Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
7-ми панаир за бизнес и технологично сътрудничество ЕС-Китай