Брой 105 (110), 01-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България

Пет нови схеми за над 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартира ОПРЧР


Общо 19 схеми, 7 от които изцяло нови, разгледа Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" по време на своето десето редовно заседание. То се проведе на 30 и 31 май в Пловдив. Освен новите схеми и необходими промени по вече съществуващи такива, делегатите в Комитета се запознаха с Годишния доклад за напредъка по оперативната програма за 2011. В края на заседанието представител от Брюксел обобщи предложенията на Европейската комисия за законодателния пакет за кохезионната политика през следващия програмен период до 2020 г.

В отговор на предизвикателствата пред пазара на труда в България и в частност - на младежката безработица, 2 от изцяло новите схеми са насочени именно към подкрепа за създаване на заетост за младежите до 29 г., интеграция на уязвимите групи на пазара на труда и подкрепа към бизнеса за създаване на по-добри условия на труд за служителите.

Схемите „Първа работа" и „Ново работно място", по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна възраст. Те, в съчетание с изпълняваната в момента схема „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж", ще осигурят подкрепа от страна на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" за изпълнение на целите на Националната инициатива „Работа за младите хора", която беше приета от правителството на Р. България в края на м. март. Резултатите към момента сочат, че 40% от младежите без професионален стаж, започнали работа в рамките на проектите, финансирани със средства от ОП РЧР, запазват своето работно място при същия работодател.

Други две нови схеми са насочени към стимулиране на въвеждането на гъвкави форми на заетост в предприятията, осигуряване на социални придобивки на работното място, както и към насърчаване на географската мобилност на работещите в България.

Поради изключително високия интерес на заетите лица към възможностите за придобиване на ключови компетенции, предоставяни по схема „Аз мога повече", Комитетът за наблюдение на ОП РЧР реши за втори път да увеличи бюджета по схемата на 100 млн. лв. Така ще се даде възможност допълнително на 22 000 заети лица да се включат в обучение по схемата.

Бюджетът на схема „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени" също беше увеличен със 75%. Общо 47 качествени проекта са преминали успешно оценителния процес. Само 16 от тях обаче ще може да се финансират от първоначално предвидения бюджет по схемата. С предвиденото увеличение ще позволи още 12 проекта да бъдат финансирани и ще се даде възможност на общо 700 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени да се включат в програми за развитие на научния потенциал и да продължат работата по своите научни изследвания.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно подобряване на административното регулиране
Становището и конкретни предложения на фирмите са изпратени на Съвета за административна реформа към Министерски съвет Още
БТПП поздрави децата от Дом "Св. Иван Рилски" по случай Деня на детето
Палатата е дългогодишен спонсор на детския дом Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Среща на ръководството на Търговско-промишлена камара - Пловдив с потенциален инвеститор в Пловдивски регион
Камарата е готова да окаже всестранно съдействие на потенциалния инвеститор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Удължава се срокът за подаване на Интрастат-декларации
Фирмите ще подават декларации за извършените доставки до 14-то число на месеца, е не до 10-то Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Пет нови схеми за над 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартира ОПРЧР
Две от тях са насочени към подкрепа за създаване на заетост за младежите до 29 г., интеграция … Още
Промени в насоките за кандидатстване по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
Информационна среща за представяне на процедурата “Seed fund”
Ще бъдат представени условията за участие с проекти за получаване на финансова подкрепа за нововъзникващ иновативен бизнес Още