Брой 209 (214), 26-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Първи специализиран курс за безопасност и здраве при монтаж, експлоатация и демонтаж на кофражи в Пловдив


Успешно приключи първият специализиран двудневен курс за безопасност и здраве при монтаж, експлоатация и демонтаж на кофражи, организиран в партньорство между Националния център за професионално обучение – Пловдив и Камарата на строителите в България - областно представителство Пловдив.

Цели на обучението:

  • усвояване на методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа при монтаж, експлоатация и демонтаж на кофражи;
  • усвояване на основните законови и подзаконови нормативни изисквания;
  • поддържане на необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа.
  • Спазване на мерките за сигурност при промяна на метериологичното време при работа с кофражи.
  • Допустими условия по разрешено натоварване, съгласно документацията на кофража.
  • Запознаване с всякакви други рискове, до които горепосочената работа по изграждане, демонтаж и експлоатация може да доведе до злополука.
  • Практическо занятие на производствената площадка на „Кофражна техника” АД – Пловдив.

До края на настоящата година НЦПО - Пловдив ще проведе още два обучителни курса. Управителят на НЦПО - Кирил Тюлев, връчи удостоверения на участниците.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Почетна диплома на БТПП за Лу Юнмин, търговски съветник към Посолството на Китай у нас
Приключва мандатът на г-н Лу в нашата страна Още
Представители на Посолството на Япония посетиха БТПП
Обсъдени бяха съвместни инициативи и събития, които предстоят у нас и в Япония Още
Сътрудничество между БТПП и Стопанската палата на Македония в областта на търговския арбитраж
Покана за участие в Българо-йордански бизнес форум
Интересите на йорданската делегация са основно към българската хранително-вкусовата промишленост Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Първи специализиран курс за безопасност и здраве при монтаж, експлоатация и демонтаж на кофражи в Пловдив
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства
Документът е изготвен в съответствие с Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийно ефективни превозни средства Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
ЕБВР потвърди прогнозите си за растежа на българската икономика за 2012 и 2013
България е единствената в региона на Югоизточна Европа, чиято прогноза не е променена спрямо предишния документ от юли 2012 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес форум ще съпътства срещата Европейски съюз – Египет
13 – 14 ноември 2012 г., Кайро Още