Брой 105 (110), 01-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РТПП/К

Среща на ръководството на Търговско-промишлена камара - Пловдив с потенциален инвеститор в Пловдивски регион

Изпълнителният директор на Търговско-промишлена камара - Пловдив, Ангел Хронев се срещна на 30 май с представители на една от най-големите международни компании от сектора на информационните и комуникационни технологии. Компанията представи намеренията си за реализиране на значима инвестиция в региона, водеща до откриването на над 1000 нови работни места.

На срещата бяха обсъдени предимствата на Пловдив, превръщащи града в привлекателно място за навлизане на българския и балканските пазари, създаване на нови работни места и дългосрочни инвестиции. Представена беше дейността на Камарата,  и възможностите за съдействие в процеса на установяване на пазара чрез запознаване с бизнес климата в региона, подпомагане на взаимодействието с местните органи на управление, компетентни съвети по отношение на правни аспекти, обучение на персонала, връзка с учебни заведения и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно подобряване на административното регулиране
Становището и конкретни предложения на фирмите са изпратени на Съвета за административна реформа към Министерски съвет Още
БТПП поздрави децата от Дом "Св. Иван Рилски" по случай Деня на детето
Палатата е дългогодишен спонсор на детския дом Още
Нови членове на БТПП
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Среща на ръководството на Търговско-промишлена камара - Пловдив с потенциален инвеститор в Пловдивски регион
Камарата е готова да окаже всестранно съдействие на потенциалния инвеститор Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Удължава се срокът за подаване на Интрастат-декларации
Фирмите ще подават декларации за извършените доставки до 14-то число на месеца, е не до 10-то Още
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
Пет нови схеми за над 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартира ОПРЧР
Две от тях са насочени към подкрепа за създаване на заетост за младежите до 29 г., интеграция … Още
Промени в насоките за кандидатстване по процедура “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития, получени в БТПП
Информационна среща за представяне на процедурата “Seed fund”
Ще бъдат представени условията за участие с проекти за получаване на финансова подкрепа за нововъзникващ иновативен бизнес Още