НОВИНИ ОТ РТПП/К

Ямболската ТПП стартира европейски проект по Оперативна програма „Черно море 2007-2013”

С началото на първата работна седмица от 2012 г ., стартира поредният одобрен европейски проект, в който Ямболската търговско-промишлена палата е водеща организация. Името на проекта е „Черно море - солидарност и икономическо развитие”. Другите партньорски организации, включени в проекта, са Търговско-промишлената палата на гр. Кавала, Гърция и Община Сакребуло, Грузия.

Проектът има за цел насърчаване на икономическото и социално развитие в региона на Черно море чрез сътрудничество в граничните и селските райони на страните, участващи в проекта, въз основа на наличните местни ресурси на хора, предприятия и територия, чрез европеизация на бизнеса в селските райони, традиционното производство и насърчаване на малките и средни предприятия и предприемачи, за достъп до нови търговски отношения и пазари.

В този проект от България са допустими за участие държавни институции, общини и НПО само от Югоизточен и Североизточен планови райони, които пряко граничат с Черно море.

Проектът ще се базира на проучване на икономическата ситуация и нуждите на пазара в граничните региони на трите държави на партньорите. Чрез дейностите, предвидени за изпълнение в проекта, ще се въздейства за създаване на благоприятна бизнес среда и достъп до нови пазари в региона и на територията на целия Европейски съюз. Предвидено е проучване на нуждите на деловите хора от информация и обучение за прилагане на европейските стандарти, норми и правила за производство и търговия, партньорство и коопериране, обмен на пазарна информация и добри практики между малките и средни предприятия, предприемачите и представителите на държавни и общински институции.

Дейностите по проекта са изключително интересни и разнообразни, като включват съвместни семинари, конференции, обучения, посещения на водещи национални изложения, иновативни предприятия и производства, забележителности и традиционни празници в трите страни. Проектът е с продължителност 15 месеца и бюджет над 150 000 евро.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: По-високи данъчни стимули за работодатели, които осигуряват служителите си по втори и трети пенсионен стълб
Състоя се вторият кръг на двустранните преговори между национално представителните работодателски и синдикални организации ...Още
Програма на панаирите и изложбите, организирани от БТПП през 2012 г.
По традиция БТПП организира ежегодно панаири и изложения Още
НОВИНИ ОТ РТПП/К
Ямболската ТПП стартира европейски проект по Оперативна програма „Черно море 2007-2013”
Стартира поредният одобрен европейски проект на Ямболската търговско-промишлена палата - „Черно море - солидарност и икономическо развитие”. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Няма да има отлагане на срока за свързване на бензиностанциите
Още поне 210 000 фискални устройства трябва да се свържат със сървърите на НАП до края на март т.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Политика на сближаване на ЕС: Извличане на най-доброто от всеки регион
В рамките на своята политика на сближаване ЕС работи за подпомагане на по-бедните региони Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТППОще