Брой 31 (541), 13-02-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Дискусия в БТПП за промените в Закона за стоковите борси и тържищата

На кръгла маса в БТПП бе обсъден Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата. Участие взеха представители и експерти в областта на тържищата и стоковите борси и фирми, а от страна на държавните институции – от Министерството на земеделието и храните, Българската агенция за безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. Списък на участниците ТУК

По време на дискусията беше изразена позиция от необходимостта за запазването на регулацията в бранша, която би следвало да се осъществява от независим държавен орган. В тази връзка предложението в законопроекта - Държавната комисия по стоковите борси и тържищата /ДКСБТ/ да бъде закрита и нейните функции да бъдат прехвърлени в звено на Министерството на икономиката и енергетиката – не беше подкрепено от участниците на кръглата маса. 

В хода на обсъждането акцент бе поставен и върху необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба в Закона за стоковите борси и тържищата в посока по-точното дефиниране функциите на Комисията.

Главният изпълнителен директор на Софийска стокова борса АД Васил Симов и изпълнителният директор на Съюза на търговците на храните в България Александър Йоцев изразиха категоричната си позиция за запазване на Комисията, особено в момент, когато държавата се бори с нерегламентирания внос и за безопасност на храните, за много от които липсва информация за произход и качество.

Васил Симов подчерта, че държавната комисия не само трябва да бъде запазена, но и доразвита  като функции. „Ако няма държавна специализирана институция в България много трудно може да се осъществява контрол върху дейността на самозваните стокови борси и тържища“, уточни той.

БТПП е сред учредителите на Софийска стокова борса АД, в период когато се поставяха основите на пазарната икономика в България след промените. „БТПП е много внимателна, когато се предлагат промени в закони, свързани с важни елементи от пазарната икономика, като стоковите борси и тържищата - сфера, която е неотменна част от една добре функционираща пазарна икономика“, коментира председателят на БТПП Цветан Симеонов. В промените Палатата вижда добро намерение да се ограничат бюджетните разходи. Възникват обаче редица въпроси: дали Комисията в тези си мащаби ще може да бъде равностойно заменена от отдел в МИЕ; дали независимостта, която навсякъде се търси при формирането на комисиите, контролиращи стоковите борси и тържищата, ще бъде постигната; дали в рамките на едно министерство - което и сега е с мащабни функции - тази дейност няма да остане на малко по-заден план.

Отново бе напомнено, че една от основните пречки за българските и чуждестранни инвеститори е твърде динамичното законодателство. За да бъде внесен и подготвен един закон с по-траен характер, трябва да се отчетат недостатъците на досегашната уредба – в конкретния случай опитът на ДКСБТ.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов увери, че становищата, които бяха представени на кръглата маса, ще бъдат систематизирани от експерти на Палатата, след което ще бъдат изпратени на компетентните институции, по-специално в МС. Палатата разчита, че предложенията на бизнеса ще бъдат взети под внимание.

На проведената след кръглата маса пресконференция, въпросите бяха ориентирани към ефективността от функционирането на Комисията и дали съществува дублиране на функции с други държавни органи. Председателят на Комисията Едуард Стойчев очерта „демаркационната” линия между правомощията на ДКСБТ и останалите държавни институции. Бе изяснен и въпросът дали санкционната политика на ДКСБТ не е насочена към събиране на глоби с цел осигуряване на средства за издръжката на самата Комисия. Ясно бе заявено, че средствата от глобите постъпват директно в държавния бюджет и самата Комисия не ги ползва.

На пресконференцията беше отново повторена тезата за необходимостта от запазване на независимата роля на ДКСБТ, както и съмнение относно възможностите на МИЕ да поеме още една административна функция, наред с ресорните си дейности - икономика, енергетика и туризъм.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Дискусия в БТПП за промените в Закона за стоковите борси и тържищата
Комисията по стоковите борси и тържищата не трябва да се закрива, смятат експерти Още
Две предстоящи събития активизират сътрудничеството ни със Судан
Представяне на възможностите за бизнес в Судан ще се състои в София, българска бизнес делегация ще посети Хартум Още
Двустранни срещи за бизнес коопериране и технологичен трансфер в рамките на INDUSTRY MATCH MAKING
Крайният срок за регистрация наближава Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Бургас представиха проектни възможности в рамките на Националния иновационен фонд
Бургаската палата разполага с информация за над 100 технически университетски разработки, с потенциал за внедряване в производството Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция ReACT Sofia: "Икономиката в ЕС - кризи и възможности"
28 февруари 2014 г., 10,00 ч. в Дома на Европа, София Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК отправя препоръки към органите на властта за премахване на ограниченията пред конкуренцията в редица сектори на икономиката
Комисията е издала Насоки за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на властнически актове Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП връща данъци на млади семейства с ипотечен кредит
Едно от условията е да се подаде годишна данъчна декларация, към която да се приложи документ, издаден от банката кредитозаемател Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
Целта е повишаване информираността на потребителите, опазване и защита на тяхното здраве Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Отношенията между България и Япония имат дълга история и още по-добро бъдеще
През 2014 г. отбелязваме 55-годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между двете държави Още