Контакти:


За физическо лице се въвежда името и фамилията, а за Юридическо лице се въвежда наименованието и правния статут на юридическото лице
Имена:
Е-Мейл:
Съобщение:

Въведете кода:

За контакти, препоръки и бележки:
София 1058, ул. Искър, 9
тел.: (02) 8117 400, факс: (02) 987 32 09
e-mail: bcci@bcci.bg, web: www.bcci.bg

Виолета Гуевска
тел.: (02) 8117 520
e-mail: V.Guevska@bcci.bg