Контакти:


За физическо лице се въвежда името и фамилията, а за Юридическо лице се въвежда наименованието и правния статут на юридическото лице
Имена:
Е-Мейл:
Съобщение:

Въведете кода:

For recommendations:
9, Iskar Str., 1058 Sofia
Tel.: (+359 2) 8117 400, Fax: (+359 2) 987 32 09
e-mail: bcci@bcci.bg, web: www.bcci.bg

Violeta Guevska
Tel..: (02) 8117 520
e-mail: V.Guevska@bcci.bg