Брой 82 (842), 30-04-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Парламентарната здравна комисия възприе позицията на работодателските организации за запазване на баланса в надзора на НЗОК
При разглеждане на второ четене на промените в Закона за здравното осигуряване Още
Покана за участие в Българо-хърватски бизнес форум
Потенциалните икономически сектори за двустранно сътрудничество – във фокуса на форума Още
Нови членове на Палатата

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
Проектът въвежда нови такси във връзка с влезли в сила изменения на Закона за фуражите, Закона за ветеринарномедицинската дейност и новия Закон за защита на растенията Още

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Одобрена е Конвергентната програма на България до 2018 г. и актуализацията за 2015 г. на Националната програма за реформи
Отразени са приоритетите на правителството за придържане към фискална политика, осигуряваща дългосрочна устойчивост на публичните финанси Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия изпрати две мотивирани становища до България с искане за спазване на европейското законодателство
В областта на околната среда и вътрешните работи Още
Регламенти за безопасност при използване на химикали в бизнеса
В рамките на Единния пазар на ЕС, индустрията носи отговорност за управлението на риска, свързан с химичните продукти и предоставяне на информация за тяхната безопасност Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация в гр. Москва, Руската федерация
Съпровождаща посещение на министъра на икономиката Божидар Лукарски Още