Брой 110 (870), 11-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Алманах, посветен на 120-годишнината от създаването на търговско-промишлените палати в България
Становище на БТПП относно въвеждането (транспонирането) на Директива 2011/7/ЕС, касаеща борбата със забавяне на плащането по търговски сделки
По-конкретно относно чл. 10 – „Процедури за събиране на неоспорените вземания” Още
БТПП се присъедини към позицията на търговските палати от Вишеградската четворка
Относно приложението на въведената от Германия минимална работна заплата към международните превозвачи Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост осъществи търговска мисия до Холандия
Проведоха се срещи с холандски дизайнери, контрактори, агенти, търговски вериги и дистрибутори Още

ТРУД И ЗАЕТОСТ
Публикуван е Регистър на одобрени/неодобрени заявки по проект "Нова възможност за младежка заетост"
Схема 2014BGО5М90PО01-1.2014.001 - „Младежка заетост” Още

АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Създава се Държавна агенция „Електронно управление“
Агенцията ще поддържа централизирани регистри за нуждите на електронното управление, държавен частен облак и комуникационната мрежа на администрацията Още

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
На вниманието на титулярите на разрешения за използване на общи гаранции за режим транзит/отговорните лица за режим транзит
Относно превози от, до и през Бивша югославска република Македония Още
Забранява се износът на необработен дървен материал
Със заповед на Министерството на земеделието и храните от 10 юни 2015 г. Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ТПТИ: Какво следва след отлагането на дебата и гласуването в Европейския парламент
Големият брой предложения за изменения в текста доведе до връщане на доклада за допълнително разглеждане в комисията по международна търговия Още