Брой 128 (888), 07-07-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Форум във Варна разисква проблемите на конкурентоспособността на реалния сектор, устойчивия растеж и заетостта
Среща на високо равнище на представители на българските и европейските институции и бизнеса Още
БТПП и НАСО набелязаха насоки за бъдещо дългосрочно партньорство
За развитие на корпоративната социална отговорност в България, за подобряване на качеството на живот ... Още
Нови членове на Палатата

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на нов Кодекс за застраховането
Изцяло нов кодекс, тъй като промените в уредбата, произтичащи от въвеждането на изискванията на европейското законодателство, са многобройни и важни Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Немски формуляри ще се издават и заверяват в структурите на НАП по места от 20 юли 2015 г.

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Най-накрая възможност за по-добри политики
Процедурните промени в проекта за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове ще гарантират по-добро качество на законодателството и провежданите политики Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Промени в схемата за търговия с емисии на ЕС
Стремежът е да се намали дисбалансът на европейския пазар и да се засилят стимулите за инвестиции в по-чисти производства Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търгове, обявени от Министерството на петрола на Ирак
За покупка на оборудване и резервни части Още