Брой 161 (921), 21-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП е партньор на Международна бизнес конференция във Варна
Преференциални цени за членовете на Палатата Още
Нови членове на Палатата

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Министерството на правосъдието подготвя пакет от законодателни промени срещу злоупотреби с прехвърляне и продажби на търговски дружества
Във връзка със зачестилите сигнали за злоупотреби с продажби на търговски дружества Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Проучване на интереса на български фирми за среща с германски компании от машиностроенето и автомобилостроенето
Подготвя се посещение у нас на бизнес делегация от Германия през първата половина на 2016 г. Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
С промени се транспонират европейски директиви, касаещи обмена на информация за данъчни цели, и американския закон FATCA Още

ТРУД И ЗАЕТОСТ
Нови 230 работни места за българи в Германия и Австрия
Ще бъдат обявени на организираните от Агенцията по заетостта „Европейски дни на труда” през септември Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС предоставя 222 млн. евро за укрепване на сътрудничеството и за подкрепа на проекти в региона на река Дунав
За насърчаване на иновациите и предприемачеството, опазване на природните и културните ресурси в региона, подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика Още