Брой 230 (990), 27-11-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Посланикът на Казахстан покани български фирми да участват в строителството на ЕКСПО 2017 в Астана
Азиатската страна предлага стимули и преференции за инвеститорите, облекчен визов режим за българските граждани Още
БТПП повишава квалификацията на служителите си по издаване на сертификати за произход
От 1 януари 2016 г. Палатата ще издава сертификатите за произход на нови формуляри със специален Етикет за акредитация... Още
Нови членове на Палатата

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международна конференция по проблемите на сигурността на Балканите
3 декември 2015г. в сградата на представителството на ЕК в София Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
30 ноември 2015 г. е началната дата за прием на заявления за подпомагане по подмярка „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРСР 2014-2020

БЪЛГАРИЯ И ЕС
Eвропейската комисия публикува Доклад по механизма за ранно предупреждение и Годишен обзор на растежа за 2016 г.
С двата документа ЕК осигурява изпълнението на пътната карта за по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство