Брой 46 (1058), 09-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Работна среща по приложението на стандартите GS1 в здравеопазването
Нараства значението на стандартите GS1 поради увеличаващите се разходи в сектора, фалшивите лекарства, медицинските грешки... Още
Възможност български фирми да рекламират на Филипинското световно изложение за строителство и конструкции WORLDBEX
Чрез рекламни материали на електронен носител – презентации, филми, видео, брошури... Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Българска асоциация „Труд, Здраве, Безопасност” организира обучение „Здравословни и безопасни условия на труд“

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
План за действие за 2016 г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година
Обединяване усилията на отговорни институции, социални партньори и организации от неправителствения сектор Още

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА
НСИ: През четвъртото тримесечие на 2015 г. производителността на труда се увеличава с 2,5%
Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски семестър: Европейската комисия представи анализа на макроикономическите тенденции в държавите членки
България ще бъде поставена под специфичен мониторинг от Европейската комисия Още
Реформа на Директивата за командироването на работници
Целта е да се улесни командироването на работници в други държави в условията на лоялна конкуренция и при спазване на правата на работниците Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Специализирано обучение-семинар „Как да правим успешен бизнес с Китай? Практически съвети и възможности за ефективно сътрудничество“
В Пловдив (14 март), Стара Загора (15 март), Бургас (16 март), Варна (17 март) и София (18 март) Още