Брой 109 (114), 07-06-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в бизнес семинар „Как се прави бизнес в Сингапур и Югоизточна Азия”
Предстои посещение на бизнес делегация до Сингапур през септември т. г. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Конгрес Индустриални технологии 2012 г. в Аархус, Дания

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Разширен достъп до информация за марки и географски означения чрез BPO-online и TMView
Целта е постигане на по-високо ниво на достъпност и прозрачност в областта на марките и географските означения Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК потвърждава пазарното интегриране и необходимостта от растеж на възобновяемите енергийни източници
Посочват се четири основни области, в които трябва да съсредоточат усилията Още
Нов портал за прозрачност предлага единен информационен пункт за процеса на вземане на решения в Комисията
Порталът предлага информация за широк спектър от инструменти, разработени през последните години Още

СЪОБЩЕНИЯ
Наближават крайните срокове за подаване на годишния финансов отчет и консолидирания финансов отчет