Брой 222 (1234), 17-11-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в заседание на Комисията по бюджет и финанси
БТПП изрази категорично несъгласие с предложението на БСП за въвеждане на прогресивно подоходно облагане Още
Започна Годишното общо събрание на Асоциацията на Балканските палати
Домакин е Търговско-промишлената палата на Румъния, ротационен председател на Асоциацията през 2016 г. Още
Конференция по случай Световния ден на географските информационни системи (ГИС)
ГИС технологиите - мощен ИТ инструмент за анализиране и управление на бизнеса Още
Покана за кръгла маса „Ролята на иновациите за повишаване конкурентоспособността на електрониката и електротехниката в България”

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Среща-разговор на бизнеса с президента на Института Айн Рранд в САЩ
9 декември 2016 г., 17 часа, София Хотел Балкан Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“
По приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност“ на програмата Още

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар на тема: "Изисквания за екодизайн и етикетиране за енергийна ефективност на битови електрически уреди"
Целта е да се запознаят икономическите оператори с актуалното законодателство Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК публикува Годишния обзор на растежа за 2017 г. и Доклад по механизма за ранно предупреждение
Акцентът е поставен върху отключване на инвестициите, продължаване на структурните реформи и провеждане на отговорна фискална политика Още