Брой 244 (1256), 19-12-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и ПроКредит Банк обсъдиха възможности за сътрудничество
Финансовата институция е основен партньор по европейски програми, предназначени за подпомагане на български МСП Още
Нови членове на Палатата

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Коледно изложение по пилотна практика за устойчиво развитие във Враца
В рамките на пилотен проект „Заедно с грижа за развитието на село Котеновци“ Още

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Инфографика: Кой колко обществени поръчки е спечелил
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Управляващият орган на ОП РЧР прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006
Считано от 15.12.2016 г. приемът на проектни предложения през информационната система ИСУН2020 е прекратен Още

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Ново повишаване на митата за внос на стоки в АР Египет
Мярката цели стимулиране на местните производители и намаляване на постоянно увеличаващия се търговски дефицит Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари-февруари 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още