Брой 28 (1292), 09-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Интерпред – СТЦ София и БТПП обединяват усилията си за по-добро обслужване на фирмите
Двете организации са част от глобалната система на Асоциацията на световните търговски центрове Още
БТПП участва в симпозиум ЕС-Китай в Брюксел
Активната подкрепа на европейските МСП за достъп до китайският пазар – във фокуса на срещата Още
БТПП насърчава българското биопроизводство
Конкурентоспособността на продукцията и достъпа до международните пазари са важни за развитието на сектора Още
Открита е изложба „Мигновения“ на Таня Русева във фоайето на Палатата
Ценителите на изкуство ще могат да разгледат картините до 7 март Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”
Финансиране на стартиращи фирми в сферата на промишлеността и научната и развойна дейност Още

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Публикуван е доклад за икономическите загуби вследствие нарушенията върху правата на ИС при производството на пестициди
Загубите на легитимните производители на пестициди в ЕС се изчисляват на приблизително 1,3 млрд. евро Още

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови изисквания при поставянето на стоки под митнически режим свободно обращение или временно складиране предназначени за Туркменистан
Приложими от 15 февруари 2017 г. Още

ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПА
Обществената консултация на тема „Изграждане на европейска икономика, основана на данни“
За растеж на европейската цифрова икономика - един от приоритетните стълбове в Стратегията за цифровия единен пазар Още