Брой 40 (1304), 27-02-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Специалисти по инсталационна техника обсъдиха темата за енергийната ефективност в сградите, системите и съоръженията
Обмениха опит и идеи за комплексни решения на енергийна ефективност в сградите Още
Дискусия „Предизвикателства пред българските железници за изход от кризата”
Миряна Калчева, член на Управителния съвет и на Изпълнителния съвет на БТПП, участва в кръглата маса Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Международния панаир за селско стопанство в Нови Сад
15 май 2017 г. – организатор е мрежата Enterprise Europe Network Още

ИНОВАЦИИ, НАУКА
15 експоната са наградени в Конкурса за иновации на изложбите „Агра“, „Фудтех“ и „Винария“
В конкурса се състезаваха 56 продукта и разработки на 36 фирми и научни институти Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Индекс за регионалната конкурентоспособност за 263 региона на ЕС
Резултати по отношение на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването и човешкия капитал Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучения за кандидати по процедура BG16RFOP002-2.009 „Развитие на клъстери в България“ по ОПИК
Представяне на целия процес по разработване и подаване на проектно предложение по тази процедура Още

КОНКУРСИ
Стартира тазгодишното издание на конкурса „Европейски награди за насърчаване на предприемачество“
Критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите върху местната икономика Още

СЪОБЩЕНИЯ
НАП предупреждава, че отново се разпространява вирус от нейно име