Брой 47 (1311), 09-03-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП предлага публикуване на финансови отчети за 2016 година
От тази услуга могат да се възползват всички предприятия, задължени да публикуват ГФО чрез икономическо издание или интернет Още
Покана за участие в двустранни бизнес срещи по време на Международния панаир за селско стопанство в Нови Сад
15 май 2017 г. – организатор е мрежата Enterprise Europe Network Още

ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА
Министерство на икономиката възобнови дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж
Бизнесът постави въпроса за отпадането на част от документите за кандидатстване по ОПИК Още

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК прие становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
Според становището подпомагането на българските производители не следва да се осъществява чрез мерки, които ограничават конкуренцията Още

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Загубите от продажбата на фалшиви смартфони са изчислени на 45,3 млрд. евро
Проучване на Службата на ЕС за интелектуална собственост и Международния съюз по телекомуникации Още

ЕКОЛОГИЯ, СО2
Разрастването на производството на палмово масло има висока екологична цена
Комисията по околна среда в Европейския парламент гласува доклад, призоваващ за прекратяване на използването на палмово масло в биогоривата Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
15 март – Международен ден на потребителите
ДАМТН организира кръгли маси в София и Варна по повод събитието Още
Търговски мисии в Турция, март – април 2017 г.
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още