Брой 115 (1379), 20-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Индустриален клъстер „Средногорие” проведе конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“
Либерализация на пазара: правила, прогнози, предизвикателства Още
Среща с представители на Фонда на фондовете
Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между двете организации Още
БТПП участва в конференция за нисковъглеродните технологии в индустрията
За прехода на Европа към устойчиво и нисковъглеродно бъдеще Още
Среща с новоназначения търговски представител в Йордания
Изтъкнати бяха нарасналите възможности за търговия, бизнес и инвестиции в Йордания Още
Покана за кръгла маса „Финансовите инвеститори в подкрепа на иновативните стартъпи и МСП, учредени от студенти и младежи”
21 юни 2017 г. от 15 часа в БТПП Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всички търговци подават годишни финансови отчети до 30 юни
Предвидени са нови, по-високи санкции за лицата, които имат задължение, но не са публикували финансов отчет в срок Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения
Изготвен от Патентното ведомство с цел привеждане в съответствие с изискванията на европейското законодателство Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
Търг за изграждане на нефтени платформи/сондажни кладенци и нефтопроводи в Индия