Брой 130 (1394), 11-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба, посветена на Естонското председателство на Съвета на ЕС
Приоритети през следващите шест месеца: цифровизация и свободно движение на данни, сигурност, отворена и иновативна икономика Още
БТПП участва в кръгла маса ЕС-Япония
Посветена на търговските отношения, инвестициите и сътрудничеството в сферите на дигиталните иновации, енергетиката, финансовите услуги и мобилността Още
Търговският съветник към посолството на Ирландия посети БТПП
Селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, туризъм, ИКТ – сектори от взаимен интерес Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Кампания на БАИС за безопасно саниране
Асоциацията настоява за нормативни промени за строително-техническите правила и норми за безопасност при пожар Още

СЕЛСКО СТОПАНСТВО; ХВП
Консултативният съвет по храните обсъди възможни мерки за намаляване на сивия сектор
За борбата с нелоялните търговски практики при производството и дистрибуцията на храни Още

НАУКА И ИНОВАЦИИ
Конференция „Научни изследвания и иновации – формиране на нашето бъдеще“
Оценка на „Хоризонт 2020“ и стратегически препоръки за следващата рамкова програма Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бъдещето на финансите на ЕС: Група на високо равнище излиза с предложения за опростяване на достъпа до фондовете на ЕС
Обемът на разпоредбите понякога затруднява предприятията - кандидати за финансиране Още