Брой 131 (1395), 12-07-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП адмирира предприетите мерки за намаляване на административната тежест
Министерство на икономиката представи Анализ на лицензионните и разрешителните режими, администрирани от министерството Още
БТПП председателства обсъждане на годишния доклад на ЕК
За прилагането на договора за свободна търговия ЕС- Южна Корея Още
Изложение за производствени решения в Сингапур, 25 - 27 октомври 2017 г.
Платформа за доставчици на продукти и решения, иновации, ефективни по отношение на разходите технологии и продукти Още
Нови членове на Палатата

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обучение за бенефициенти, допълнително сключили договори за БФП по процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОПИК
Представя целия процес по изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ по тази процедура Още

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Европейският комитет по стандартизация публикува информация за стандарт за електронната фактура
Стандарт EN 16931-1:2017 относно семантичния модел на основните елементи на електронната фактура Още

ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
Забрана за внос в Алжир на пластмасови изделия и някои хранителни продукти
В сила от 1 юли 2017 г. Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Еnterprise Europe Network