Брой 151 (1415), 09-08-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Запознаване на бизнеса с процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“
За повишаване ресурсната ефективност на предприятията чрез разработване и прилагане на нови решения, техники и методи Още
Ролята на работодателите и социалния диалог в контекста на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС
Среща с председателя на Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет Още
Разширяването на сътрудничество с предприятия от Южна Африка
Инвестиционни интереси в областта на туризма, машиностроенето и електротехниката Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Нова програма за намаляване на безработицата се включва в Националния план по заетостта
До края на тази година инициативата ще се реализира пилотно в 14 общини с високо равнище на безработица Още
Допълнително ще бъдат финансирани 30 проектни предложения по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по ОПИК

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за пазарите на финансови инструменти
Увеличаване на прозрачността, по-добра защита на инвеститорите Още

ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
НСИ: Износът за ЕС расте с 10.8% за първите пет месеца на 2017
Най-голям ръст на годишна база е отбелязан в секторите "Минерални горива, масла и подобни продукти" Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Форум „Кариера в България. Защо не?“ - 5 септември 2017, ИЕЦ - София
Работодатели могат да участват в изложението и да представят възможностите за кариера, които предлагат Още