Брой 184 (1448), 27-09-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Обмяна на добри практики с Норвегия в областта на дигитализация на МСП
По линия на проект SKILLS+, програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА Още
Покана за конференция с международно участие на тема „Индустрия 4.0“
18-19 октомври 2017 г., хотел „Рила“, Боровец. Още
Нови членове на Палатата

ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Презентация „Храни и напитки от слънчева България“ в столицата на Молдова
16 – 18 ноември 2017 г. Още

АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ И РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Предлагат се промени в данъчното законодателство за намаляване на административната тежест
Премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител Още

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
От 1 януари 2018 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола
Новите образци са утвърдени три месеца преди влизането им в сила Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност
Българска банка за развитие напомня, че сключването на нови договори по Програмата е преустановено Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Работна среща за проблемите на младите хора при прехода от образование към заетост
Ще бъдат представени резултатите от допитване до работодателите за наемането на нови служители, за различни професии и браншове Още
Международни панаири, изложби, конференции
Съобщения, получени в БТПП Още