Брой 179 (1690), 19-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП изрази подкрепата на бизнеса за инициативата „Три морета“
Възможности за участие на бизнеса в проектите на база публично-частно партньорство Още
БТПП работи по проект „GRECO“ за екологизация на икономиката
40% от отпадъците в Европа се депонират, вместо да се използват по-ефективно Още
GS1 България обменя опит с националните организации GS1 в Европа
Ден на отворените врати с домакин GS1 Дания Още
БТПП и ЕОС Матрикс обсъдиха идеи за сътрудничество от взаимен интерес

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Правителството одобри допълнителни средства за национални научни програми
За преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Семинар на тема:„ISO 45001:2018 – Новият стандарт за здраве и безопасност при работа ”

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя цялостно виждане за модернизирането на Световната търговска организация
Актуализиране на набора от правила, за да обхванат днешната глобална икономика Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network