Брой 177 (182), 13-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Н.Пр. Джеймс Уорлик с отличие от БТПП
БТПП участва в среща на работодателите под мотото „Европа – Презареждане”
В БТПП се открива изложба-вернисаж „Експерименти с тишината”

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Търг във Виетнам

ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага нов Закон за запасите от нефт и нефтопродукти
Предложеният законопроект не въвежда нови регистрационни режими, които да възпрепятстват стопанската дейност на задължените лица Още

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Международното изследване "Европейски разплащателни практики 2012"
Загубите, свързани с отписани вземания, са много повече в сравнение с 2011 г. Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден за представяне на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”
Международна конференция „Бъдещи тенденции и сътрудничество в сектора на медицинските уреди и оборудване“, Анкара, Турция