Брой 233 (1744), 05-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Прилагането на GDPR и първите санкции
Публично оповестени са няколко глоби в значителен паричен размер Още
Покана за представяне на иновативни бизнес идеи по проект SEEWBAN
Договаряне на евентуално финансиране или друг вид съдействие от страна на „бизнес ангели“ Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
За ограничаване на административната тежест и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Експерт от Европейската комисия идва в България за участие в дискусия за икономическите реформи
6 декември от 9:30 ч. в София Хотел Балкан Още

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
България не подкрепи общия подход за Пакета за мобилност I
Преговорният процес продължава за постигане на по-справедливи правила за сектора Още

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Нова електронна услуга за електронно предявяване на актове, с които е установено публично вземане

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Обучителен видео клип за услугите в областта на марките TMclass
Предоставя информация за хармонизираната база данни Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент приема мерки за по-безопасни работни места
Актуализирани правила на ЕС ограничават рисковете от излагане на опасни субстанции Още