Брой 180 (185), 18-09-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП организира Австрийско-български икономически форум
Във форума са заявени повече от 80 двустранни срещи Още
БТПП представя 14-та класация ТОП-100 за водещите фирми в българската икономика
Класацията е изготвена на база публично обявена счетоводна информация и изключва всякакъв субективизъм Още
Семинар ”Възможности за бизнес и инвестиции в българския етнически район Тараклия, Молдова”
Ще бъдат представени 7 конкретни инвестиционни предложения Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покани за международни събития, получени в БТПП
Търговска мисия в Турция

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
БИС започва обучения по стандартизация в страната
Целта е да се дадат на бизнеса практически насоки, съвети и указания за търсене на информация във връзка със стандартите Още

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ за България
„Програма в областта на цифровите технологии“: EК и eвропейската промишленост с ангажимент за качествено развитие на сектора на робототехниката
Бъдещото публично-частно партньорство ще укрепи сектора на робототехниката на ЕС Още
Българският иконометричен модел за измерване на ефекта от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС върху българската икономика
Средствата от Структурните и Кохезионния фонд са довели до 1,5 % по-висока стойност на БВП в сравнение със сценария без тези средства Още