Брой 247 (1758), 28-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
Стартира Шестият конкурс за иновации за 2018 г.
За най-добър иновативен проект и за най-успешно иновативно предприятие Още

БИЗНЕС СРЕДА
НСИ отчита по-неблагоприятна стопанска конюнктура през декември
В резултат на намаляване на общия показател на бизнес климата в промишлеността Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network

ОБРАЗОВАНИЕ И ПАЗАР НА ТРУДА
Допълнени и актуализирани са списъците със защитени специалности и специалности с очакван недостиг на пазара на труда
С фокус машиностроене, електроника и автоматика, моторни превозни средства и транспортни услуги Още

БЪЛГАРИЯ И ЕС
ИСС предлага новият Европейски орган по труда да бъде установен в България
Това ще има силен положителен ефект в държавите от Централна и Източна Европа Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, януари-март 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още