Брой 75 (1833), 17-04-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АИКБ, БСК и БТПП относно размера на „тол таксите“ за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона
На бизнес форум бяха обсъдени перспективите и предизвикателствата пред развитието на компаниите в област Русе
Състояние на пазара на недвижими имоти в България
Някои финансови инструменти и инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти Още
Rabotno.bg представи в БТПП последната си колекция униформи и лични предпазни средства
Иновации повишават безопасността на работното облекло Още
Среща с новоназначения посланик на България в Молдова
Обсъждане на двустранните търговско-икономическите отношения в контекста на Споразумението за сътрудничество и партньорство ЕС - Молдова Още

БИЗНЕС СРЕДА
Електронен Бизнес наръчник в подкрепа на малки и средни предприятия е достъпен на интернет страницата на Министерството на икономиката

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект за изменение на Закона за подземните богатства
Прецизира действащата нормативна уредба по отношение предоставяне на разрешения за търсене и проучване или на концесия за добив на подземни богатства Още

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенцията по обществени поръчки представи проект „Методическа подкрепа за развитието на „зелените“ обществени поръчки в България“
Финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нестандартна заетост: европейски норми осигуряват повече права на работниците
Нови правила на ЕС ще защитават правата на хората, наети на краткосрочни договори, и ще гарантират по-добри условия на труд Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network