Брой 196 (201), 09-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи позицията си по Бюджет 2013 на извънредно заседание на НСТС
Консултативен съвет ще подпомага правителството при формиране на политики за защитата при бедствия
Бизнесът заедно с местната власт и научните среди ще участват в създаването на практически модели за действие Още
Международно обучение на партньорите по проект WE_EEN
„Зелените” бизнес стратегии, ефектите от парниковите газове, екологичният одит бяха сред темите на семинара Още

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Покана за изпращане на предложения и коментари относно Проект за изменение на Директива 75/324/ЕИО
Директивата се отнася за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси Още

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Надзорният съвет на НОИ утвърди проектобюджета на ДОО за 2013 г.
Заложени са социалноосигурителните параметри по приходната и разходната част Още

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Фонд „Земеделие” прие мерки за подпомагане на растениевъдството и животновъдството
Определени са ставките за държавна помощ de minimis за производителите на плодове, зеленчуци и гъби Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обзор на напредъка в областта на вътрешния пазар: Държавите членки подобряват резултатите си
Увеличил се е обаче броят на директивите, за които транспонирането се е забавило с две и повече години Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Шести словашки бизнес форум в гр. Нитра, в рамките на официално посещение на министър-председателя на Република България в Словакия