Брой 165 (1923), 28-08-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП за актуализиране на професионалните направления с очакван недостиг на кадри
Намаляване дефицита от подготвени кадри за специалности от професии и икономически отрасли Още
Проучване „Глобален икономически барометър на свободните зони“
Икономическите условия в свободните зони са се влошили Още
СОЛВИТ в подкрепа на бизнеса в случай на нарушено законодателство на ЕС
Предоставяните услуги са безплатни с цел своевременно намиране на прагматични решения Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Турция, октомври 2019
Разходите по настаняването на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерството на икономиката на Турция Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
За защита на потребителите в държавите-членки на ЕС в случаите на трансгранична търговия Още

ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Курсове на Sofia Business Academy
За висши и средни кадри на банки, фирми, неправителствени организации и държавната администрация Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Покана за участие в тръжни процедури по Рамковата програма на ЕС „Хоризонт 2020“
Процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“
Краен срок за подаване на проектни предложения 26.10.2019 г. Още