Брой 198 (203), 11-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в конференция за реализация на младите на пазара на труда
Предизвикателството да се намали безработицата сред младежите ще бъде адекватно посрещнато само с генерирането на устойчив растеж Още
България и Аржентина не използват пълноценно своя потенциал във взаимната търговия
Перспективни в търговско-икономическите отношения са секторите селско стопанство, хранително-вкусова промишленост, енергетика Още
Нови членове на БТПП

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен форум ще представи възможностите на единния пазар пред българските предприемачи

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Правителството прие проекта на държавен Бюджет за 2013 г.
Планираният бюджетен дефицит е 1,3% от прогнозния БВП Още

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Регламентира се зачитането на осигурителен стаж и доход на съпрузите на лицата, упражняващи свободна професия
Определен е доходът, върху който лицата от тази категория следва да внасят законоустановените осигурителни вноски Още

ЗАКОНОПРОЕКТИ
Правителството предлага промени в Закона за автомобилните превози

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия: Индустриалната революция възражда промишлеността в Европа
Комисията предлага редица приоритетни действия за стимулиране на инвестициите в нови технологии, подобряване на условията за бизнес, на достъпа до пазари и до финансиране Още