Брой 202 (207), 17-10-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Среща с Индийската конфедерация на индустриалците в Делхи
Към Конфедерацията наскоро е създаден Регионален комитет за сътрудничество с Централна Европа Още
Действащи и пилотни проекти на GS1 представят на форума в Букурещ
Сред тях е и проектът Logger for Staff, в който участва и екипът на GS1 България Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Унгарски икoномически форум в София

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Актуализирано е ръководство по процедура „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”

СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Правителството увеличи националните доплащания към земеделските производители

МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Внос на алкохолни напитки, произведения на изкуството и защитени видове в Йордания

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ново предложение на ЕК за минимизиране на влиянието на производството на биогорива върху климата
Идеята е да се насърчи разработването на алтернативни биогорива от нехранителни изходни суровини Още