Брой 57 (2063), 23-03-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП настоява за преразглеждане на текстовете, приети с § 12а. от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
Това е в интерес и на обществото, и на бизнеса Още
Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония – проучване 1 година след влизането в сила

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Информация за пътуването през граница при наличие на мерки за коронавирус
Указанията на УО на ОПРР към бенифициентите по програмата
Указанията са в сила до приключване на извънредната ситуация Още
МРРБ ще разрешава временно спиране на проектите по програмите за трансгранично сътрудничество с Турция, Сърбия и Северна Македония заради извънредното положение

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
Разяснения относно последните изменения в Правилника за прилагане на ЗДДС
Обнародван в бр. 25 от 2020 г. на ДВ Още

ФИНАНСИ
Владислав Горанов: Бюджетът не може да замести икономиката - той е нейна функция и е само един механизъм за преразпределение

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Комисията предлага да се задейства общата клауза за дерогация на фискалната рамка
Разхлабване на бюджетните правила Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Възможност за участие във виртуална изложба „Международно сътрудничество и износ”
Организатор: Съюз за бизнес и културно сътрудничество „Волга-Рейн” Още