Брой 91 (2097), 14-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Предложение на БТПП за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
Палатата винаги е отстоявала принципа за разходоориентиран подход при тяхното определяне Още
Покана за уебинар „Дигитализация и растеж чрез нови техноогии“
20 май от 14 часа Още

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
НСНИ организира онлайн дискусия на тема "Макроикономика, имоти, кредити – накъде след COVID 19?"
Състояние, ефекти, тенденции и очаквания Още

ПАЗАР НА ТРУДА
НСИ: През първото тримесечие средната брутна месечна работна заплата нараства с 0.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. и достига 1317 лева
Спрямо същия период на предходната година ръстът е 9.0% Още
Агенция по заетостта: Близо 29 хил. лица са започнали работа по време на извънредното положение
Над 46% - в сферата на преработващата промишленост Още

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
10 търговски банки са готови да отпускат гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса
За компании, изпитващи затруднения заради пандемията от COVID-19 Още
Министерството на туризма публикува проект на указания за функциониране на местата за настаняване и заведенията след отмяна на извънредното положение
Максимално бърза подготовка за летния сезон Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Документация по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.030 „Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия“
Предложения и коментари - до 19 май 2020 Още
Промяна в ЗУТ предвижда създаване на единен регистър по устройството на територията
Обединяване на данните за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Насоки на Европейската комисия за безопасно подновяване на пътуванията и съживяване на туристическия сектор в Европа
Целта е Европа да запази ролята си на водеща туристическа дестинация Още