Брой 194 (2200), 09-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Български и молдовски фирми от различни сектори се запознаха с условията за правене на бизнес в двете страни
Въпреки трудностите има интерес, воля и желание за развитие на икономическите връзки Още
Покана за кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в институтите на Селскостопанската академия“
23 октомври 2020 г., от 13,30 часа в БТПП Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
На вниманието на кандидатите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Увеличава се бюджетът по процедурата от 173 милиона лева на 225 милиона лева Още

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Търговията на дребно през август расте на месечна база
Онлайн търговията расте с над 40 на сто Още

ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Бош Инженеринг Център София получи сертификат за Инвеститор Клас А
Министърът на икономиката връчи лично сертификата за инвестицията в размер на близо 9 милиона лева Още

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.
МЗХГ предлага законодателни изменения, които ще стимулират производителите да използват собствени водоизточници за напояване

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Към края на деветмесечието МФ очаква превишение на приходите над разходите по консолидираната фискална програма в размер на 890,8 млн. лв.
ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро в подкрепа на секторите култура и творчество в България