Брой 197 (2203), 14-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Партньорска среща с Малайзийската агенция за развитие на външната търговия
Набелязани бяха съвместни инициативи, в продължение на вече 15-годишното сътрудничество Още
Покана за двустранни онлайн бизнес срещи в сектор „СТРОИТЕЛСТВО“
Ще участват компании от България, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция Още

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БТПП
Технология за добив на Браунов газ и полиметали от минерали
“Плам Енерджи” превръща науката в бизнес Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-канадска бизнес конференция, посветена на СЕТА и възможностите за търговия и инвестиции
Онлайн, 22 октомври от 16 до 18 часа Още

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК удължава и разширява обхвата на временната рамка за държавната помощ
За да подпомогне допълнително дружествата, изправени пред значителни загуби на оборот Още

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Месечната инфлация през септември е минус 0.6%
Годишната инфлация е 0.9% Още

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Туроператори и туристически агенти вече могат да кандидатстват за помощта от 10 млн. лв. по ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”
Процедурата е с краен срок 16:30 часа на 20 октомври 2020 г. Още
Актуализирана Инструкция за бенефициентите относно отчитането на АДПБФП по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Сovid-19“

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Онлайн обучение на тема "Марката и дизайнът в бизнес стратегията на фирмата"
28-29.10.2020 г. Още

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network