Брой 243 (248), 13-12-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП
Учредена е Регионална мрежа за сътрудничество в Югозападния регион за предотвратяване проявите на неформалната икономика
Дискусията посочи като основна причина за сивата икономика вече остарелите текстове в законодателството Още
На форум в Пловдив БТПП представи Европейски икономически преглед 2013
Агенцията за чуждестранни инвестиции на Македония възобнови своя офис в София
Международна партньорска среща по проект WE_EEN
По линия на проекта се провежда онлайн проучване за необходимостта от екологични услуги Още

ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Наредба за условията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Дадено е право на бенефициентите по оперативни програми да въвеждат информация в портала EUFUNDS.BG

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент одобри правила за единна патентна система в ЕС
След повече от 30 години преговори, новият режим ще намали разходите за патенти в Европа с до 80% Още

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обсъждане на предложения за усъвършенстване на оперативните програми (2014-2020)