Скокът в цените - първо в енергията и металите, после и в други индустрии

Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още

НСИ: Цените в промишлеността нарастват на годишна база с 20% през септември

При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 39.5%, Още

Прагове за деклариране по системата „Интрастат“ за 2022 г.

Съгласно Закона за статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки Още

Европейската комисия приема мерки в полза на киберсигурността на безжичните устройства и продукти

Производителите ще трябва да се съобразяват с нови правни изисквания при проектирането и производството на съответните продукти Още