НАП проверява 761 туристически фирми и ресторантьори, получили подкрепа с оборотен капитал

При 100 от проверяваните дружества не са открити нарушения, 33 са възстановили частично или напълно получените средства Още

Народното събрание одобри окончателно намаляването на данък „Уикенд“ от 10 на 3 на сто

С промени на второ четене в Закона за корпоративно подоходно облагане Още

Актуализират се условията на труд за работниците в черната и цветната металургия

Наредба за подобряване условията на труд, за превенция на риска от заболявания Още

Маркировка „UKCA“ за продукти, предназначени за продажба във Великобритания от 1 януари 2023 г.

Новата продуктова маркировка доказва, че продуктът отговаря на всички релевантни законови изисквания Още