Среща на дискусионна фокус група по проект „Бъди дигитален“

Целта е придобиване на специфични нива на дигитални умения от заети лица в 15 икономически дейности Още

Стандарти за трансгранична безхартиена търговия

"Сборник“ на съществуващите стандарти за ускоряване на цифровизацията на търговските процеси Още

БТПП е партньор на проект за кръгова икономика на Клуб “Икономика 2000“

Инициатива с бранд „Звезден алианс за кръгова икономика“ обединява бизнес асоциации, камари, образователни институции и общини Още

Близо 300 млн. лв. ДДС възстановява НАП предсрочно на коректни фирми

До 31 март дружества големи данъкоплатци ще получат обратно деклариран за възстановяване ДДС Още

Основни резултати от наблюдението на работната сила през 2021 година

Безработицата е 5.3%; коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 г. е 73.2% Още