Нови възможности за делово сътрудничество с Египет

Предстои посещение на египетски компании в България в началото на м. ноември т.г. Още

Консултантското бюро по колективно трудово договаряне в подкрепа на индустриалните отношения

Предприятията и браншовите организации могат да получат експертно мнение и съдействие Още

Дял на преработващата промишленост в икономиките на общините

Лидер е Сопот - 91% от всички наети са в нефинансовите предприятия Още

Министър Стоянов: Над 200 млн. лева ще бъдат инвестирани в индустриалните зони на България

Индустриалните и логистични паркове са устойчив инструмент за привличане на нови инвестиции в регионите Още

eCommerce Annual Summit: Тенденции и практика в електронната търговия

Водещи експерти представиха своя опит в привличането и задържането на клиенти и стратегиите за растеж на различни пазари Още

Конкурентоспособност и иновации за българските предприятия с програма за 1.49 млрд. евро

Част от бюджета на програмата (35%) ще бъде изпълнен чрез финансови инструменти, като например гаранции по банкови заеми и капиталови инвестиции Още

Публикувана е методиката за индексация в Държавен вестник

Създава се възможност за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация Още

Съобщения за международни събития

Информация, получена в БТПП от партньорски организации Още