Компас за конкурентоспособност – фокус на конференция на Европалати

Обсъждане на ключови въпроси от европейския икономически дневен ред - достъп до пазари, умения, ресурси и съответствие Още

Втора работна среща на партньорите по проект “RemoteNET”

Подготовка на учебни модули, свързани с използването на модерни дигитални инструменти, които улесняват дистанционната работа Още

Национална научно-практическа конференция "Качеството – за по-добър живот‘2022"

Покана от Сдружение „Клуб 9000“, 10 ноември 2022 г. в Дома на техниката – София Още

София има стабилна политика за подкрепа на бизнеса

Интервю на БТПП с д-р Мария Христова, главен изп. директор на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) Още

Еврото: време е за действие

Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още

НСИ: Бизнес климатът се влошава през октомври

Неблагоприятeн бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите Още

НАПОО: Увеличава се интересът към професионалното обучение за монтьори, заварчици и парамедици

Очаква се около половин милион българи да преминат обучения за базови и средни дигитални умения Още

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта

Намаляване на административната тежест за работодатели при кандидатстване за получаване на средства по насърчителните мерки за заетост и обучение Още