Среща на работодателските организации с ПП "Продължаваме промяната"

Не беше постигнато съгласие по предложението за внасяне на Бюджет 2023 от служебното правителство Още

Нови членове на Палатата

Вписани в Търговския регистър на БТПП Още

Подготвя се Икономически форум в Скопие, на 7 декември т.г.

Актуализирана Пътна карта за българо-македонско бизнес сътрудничество ще бъде връчена на двете правителства Още

С над 2 млрд. лева ще бъде подкрепена връзката между наука и бизнес по нова европрограма

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ е изпратена за одобрение в Брюксел Още

Анкета на Българската банка за развитие за потребностите на бизнеса

Инвестиционната активност, нуждата от кредити и източници на финансиране сред малките и средно големите фирми Още

Есенна прогноза на ЕК: забавяне на растежа на икономиката на България до 1,1% през 2023 г.

Стабилно нарастване на инвестициите през 2023 и 2024 г., подкрепено от европейските фондове и средствата по НПВУ Още

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници

За насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници Още

Комуникационна стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната

Приета от Координационния съвет за подготовка на Р България за членство в еврозоната Още