Работната заплата 2022-2023 в глобален план

Доклад на Международната организация на труда Още

МТСП връчи годишните награди за корпоративна социална отговорност

Отличени са добри практики на социално отговорния мениджмънт на компании от частния и публичния сектор Още

За ратификация е предложено споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост

Споразумението предвижда прилагането на капиталови инструменти, които ЕИФ ще управлява Още