Позиция на Европалати относно Инструмента за извънредни ситуации на единния пазар

Предложението на ЕК рискува да създаде правна несигурност за предприятията Още

Солидно начало за преминаването на Хърватия към еврото

Проучване на ЕК показва, че 51% от плащанията в брой в магазините вече са направени в евро още на 5 януари Още

Какво жънеш, когато сееш университети?

В България, според НСИ, има 54 висши училища, от които 38 държавни Още

Турският бизнес е инвестирал в България над 1 млрд. евро

Подготвя се инвестиционен форум в Истанбул с водещи компании от секторите автомобилостроене, машиностроене и здравеопазване Още

Патентното ведомство представя видеофилми, свързани с обекти на индустриална собственост

Национални и европейски практики относно търговски марки, промишлен дизайн, медиация в спорове по индустриалната собственост Още