Учреден е Консултативен съвет към ББР

С участието на национално представителните работодателски организации Още

Общо събрание на Сдружение GS1 България за 2023 г.

Приоритет в дейността остава запознаването на фирмите с новите тенденции от приложение на стандартите GS1 за различните сектори Още

Аутомотив Клъстер България организира Cybersecurity Day

9 март 2023 г. от 12:30 ч. в София Тех Парк Още

Финансовото министерство предлага промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари

Публикувани са на Портала за обществени консултации на Министерския съвет Още

Очаква се единният патент на ЕС да стартира на 1 юни 2023 г.

Еднаква патентна защита във всички участващи държави-членки на ЕС, чрез една заявка за патент, подадена в Европейското патентно ведомство Още